• Türkiyat Günleri kapsamında Eski Türk Edebiyatı Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans öğrencilerimiz çalışma konularıyla ilgili sunum yaptılar

    Türkiyat Günleri kapsamında Eski Türk Edebiyatı Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans öğrencilerimiz Ömer Karadeniz, Hüseyin Türk ve Esra Konuk çalışma konularıyla ilgili sunum yaptılar. Söze ilk başlayan Ömer Karadeniz tarafından sunulan "Hayâlî Bey Dîvânında Peygamberler" isimli konunun ardından Hüseyin Türk, "Gülşehri`nin Mantıku`t- Tayr`ında Mitolojik Unsurlar" isimli konuyu sundu. Son olarak ise Esra Konuk "Azmizâde Hâletî Dîvânında Hz. Yûsuf" isimli konuyu dinleyicilere aktardı. Programın ardından katılımcılarla birlikte fotoğraf çekimi gerçekleştirildi.

    Fotoğraf Galerisi İçin Tıklayınız