Tanıtım

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ

Kuruluş Yılı: 2008

Öğretim Elemanı Kadrosu: 15

Profesör: 1

Doçent: 5

Doktor Öğretim Üyesi: 6

Araştırma Görevlisi: 5

Öğrenci Kontenjanı: 150

Lisans: 120

Yüksek Lisans: 30

Toplam Öğrenci Sayısı: 480

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Çankırı Karatekin Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi bünyesinde 2008 yılında kurulmuş olup, hâlen lisans ve lisansüstü düzeyde eğitim-öğretim faaliyetlerine devam etmektedir. Öğrenci alımına 2009-2010 eğitim-öğretim yılında başlayan bölümümüzde 1 Profesör, 5 Doçent, 6 Doktor Öğretim Üyesi ve 5 Araştırma Görevlisi halen görev yapmaktadır. Her yıl birinci ve ikinci öğretim programlarına, toplamda 120 öğrenci kontenjanı bulunan Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünün yüksek lisans programında da aktif 30 öğrencisi öğrenimine devam etmektedir.

Yeni Türk Edebiyatı, Eski Türk Edebiyatı, Türk Halk Edebiyatı, Eski Türk Dili ve Yeni Türk Dili anabilim dallarından oluşan Türk Dili ve Edebiyatı bölümünün amacı, öğrencileri Türk Dili ve Türk Edebiyatı sahasında geçmişten günümüze ortaya konulmuş yazılı ve sözlü eserleri araştırıp inceleyebilecek seviyeye getirerek alanında uzman kişiler yetiştirmektir.