Yeni Türk Edebiyatı

Profesör Dr Nesime Ceyhan Akça
nceyhan@karatekin.edu.tr
7562
Doçent Dr Serap Aslan Cobutoğlu
serapaslan@karatekin.edu.tr
7573
Doktor Öğretim Üyesi Betül Öztoprak
betuloz@karatekin.edu.tr
7571 -6332
Araştırma Görevlisi Tuğba Afacan
tugbaafacan@karatekin.edu.tr
7577
Araştırma Görevlisi Feride Sığırcı Düzgün
feridesigirci@karatekin.edu.tr
7564

Halk Edebiyatı

Profesör Dr Abdulselam Arvas
aarvas@karatekin.edu.tr
8610- 8782

Eski Türk Dili

Doçent Dr Mehmet Turgut Berbercan
mtberbercan@karatekin.edu.tr
7566
Doçent Dr Fatih Sona
fatihsona@karatekin.edu.tr
7565
Doktor Öğretim Üyesi Pelin Kocapınar
pelinkocapinar@karatekin.edu.tr
7576

Yeni Türk Dili

Doçent Dr Şerife Özer
serifeozer@karatekin.edu.tr
7570
Doçent Dr Zeliha Gaddar
zgaddar@karatekin.edu.tr
7567
Doktor Öğretim Üyesi Serkan Cihan
serkancihan@karatekin.edu.tr
7572
Doktor Öğretim Üyesi Cengiz Eken
cengizeken@karatekin.edu.tr
7496-7221

Eski Türk Edebiyatı

Doçent Dr İbrahim Akyol
iakyol18@karatekin.edu.tr
7575
Doktor Öğretim Üyesi Selahattin Topbaş
selahattintopbas@karatekin.edu.tr
Araştırma Görevlisi Esma Acar
esmaacar@karatekin.edu.tr
7563