Yayınlarımız

   *Yazar ismine göre sıralama yapılmıştır.

Abdulselam ARVAS

Geçmişten Günümüze Van Âşıklık Geleneği

Abdulselam ARVAS

Kurmanbek Destanı (Sarıkunan Varyantı ve Diğer Metinler)

Abdulselam ARVAS

Kırgız Folklor Tarihi ("Manas Destanı" Üzerine Bir İnceleme)

Abdulselam ARVAS (Ed.)

Prof. Dr. Süleyman T. Kayıpov Armağanı

Abdulselam ARVAS (Ed.)

Dört Kıtada Folklorun İzinde: Prof. Dr. Özkul Çobanoğlu Armağanı

Abdulselam ARVAS

"Kitab-ı Dedem Korkut" ve "Kıpçak Sahası Epik Destan Geleneği"

Abdulselam ARVAS

Bir Halk Kitabı Olarak Mevlidü`n-Nebî (İnceleme- Metin)

Abdulselam ARVAS

Deli Gönül Uçtu Yine

Karacaoğlan

Fatih SONA

18. Yüzyıl Divanlarında Fetihler Zaferler

Fatih SONA (Haz.)

Alî ve Divanı


İbrahim AKYOL

İstiklâl Marşımız ve Mehmet Akif Ersoy

İbrahim AKYOL

Çankırılı Âşık Sabri

İbrahim AKYOL (Haz.)

Hanyalı Kâmî Dîvânı

Ahmet Mecbur Efendi

Hilâfetnâme-i Osmânî ve İttihatnâme-i İslâmî

(Ed. İbrahim AKYOL)

Ahmet Talat ONAY

Çankırı Şairleri

(Haz. İbrahim AKYOL)

İbrahim AKYOL (Haz.)

Çankırılı Mecbûr Efendi Dîvânı

Mehmet Turgut BERBERCAN

Eski Türkçe Bayagut Oglı Otaçı Beg Hikâyesi

Mehmet Turgut BERBERCAN

Kırım- Tatar Bilmeceleri

Mehmet Turgut BERBERCAN

Şair Mehmed Emanî Manzum Hikâyeler

Mehmet Turgut BERBERCAN

Çağatayca Gülistan Tercümesi

Mehmet Turgut BERBERCAN

Eski Türk Filolojisine Giriş

Mehmet Turgut BERBERCAN

Anadolu`da Bulunan Türkçe Yazılmış İlk Metinlerden Yeni Bir Keşif

Mehmet Turgut BERBERCAN

Eski Kelimeler Arasında 1

Mehmet Turgut BERBERCAN

Eski Kelimeler Arasında 2

          

Ahmet Râsim

Hikâye ve Romanları (Üç Cilt)

 

(Haz. Özgür İLDEŞ)

          

Ahmet Râsim

Falaka

(Haz. Özgür İLDEŞ)

          

Ahmet Râsim

Kitâbe-i Gam

(Haz. Özgür İLDEŞ)

          

Matbuat Hatıralarından Muharrir, Şair, Edib Ahmet Râsim

(Haz. Özgür İLDEŞ)

          

Özgür İLDEŞ

Resmî Türk Rönesans`ına Aracı Bir Dergi Tercüme

          

Ahmet Mithat Efendi

Musahabat-ı Leyliye

(Haz. Serap Aslan COBUTOĞLU)

Özgür İLDEŞ

Modern Türk Şiirinde Bir Cedid

Ahmet Cemal Nabedid

Pelin KOCAPINAR

Kavram Alanı Sözlüğü Olarak

Divanu Lugati`t-Türk