Misyon

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünün Misyonu: Türk Dili ve Edebiyatı ile ilgili temel bilgilerle donanmış, alana dair sorunları tespit edebilen ve bunlara çözümler üretebilen, Türk dilinin korunması ve doğru bir şekilde gelecek kuşaklara aktarılması bilincini taşıyan, kendi edebiyatı yanında Doğu ve Batı edebiyatlarına da ilgili, bilime, topluma, ülkesine ve insanlığa faydalı, teknolojiye ayak uydurabilen, etik sorumluluk sahibi, yaratıcı, girişimci, sorgulayıcı, ortak çalışmaya yatkın ve çevreye duyarlı Türkologlar yetiştirmektir.