Klasik Türk Edebiyatında Manzum Fetvalar Konferansı gerçekleştirildi

Bölümümüz ve Türk Edebiyatı topluluğu tarafından Klasik Türk Edebiyatında Manzum Fetvalar Konferansı düzenlendi.

Türk Dili ve Edebiyatı bölüm başkanımız Doç.Dr. Fatih Sona, Klasik Türk edebiyatı şairlerinin bütün konularda şiirler yazdığını bahsederek, şiir şeklinde yazılan fetvalar olduğunu belirtti.

Kırıkkale Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölüm başkanı Prof.Dr. Muhittin Eliaçık, Osmanlı fetvâlarının şiir ve edebiyatın malzemesi olduğunu belirtti.

Manzum fetvâların Kemalpaşazâde, Sadi Çelebi, Ebussuûd, Bostânzâde Muhammed, Hoca Sadeddîn, Hocazâde Muhammed, Hocazâde Muhammed Esad, Sunullah, Muhammed Bahâî, Ebûsaid Muhammed, Yenişehirli Abdullah Efendilerin olduğunu bahseden Eliaçık, bu fetvalardan örnekler verdi.

Prof.Dr. Muhittin Eliaçık Klasik Türk Edebiyatında fetvaların da önemli olduğunu söyleyerek sunumunu bitirdi.

Yayınlanma Tarihi: 29 Mayıs 2024 Çarşamba
Güncelleme Tarihi: 29 Mayıs 2024 Çarşamba