Ders Danışmanlıkları

Lisans Ders Danışmanlıkları

  1. Sınıf: Araş. Gör. Esma ACAR 
  2. Sınıf: Araş. Gör. Feride SIĞIRCI DÜZGÜN
  3. Sınıf: Araş. Gör. Dr. Serkan CİHAN
  4. Sınıf: Araş. Gör. Tuğba AFACAN

 

Yüksek Lisans Ders Danışmanlıkları