Değişim Programları

Erasmus Koordinatörlüğü

Erasmus Programı, yurtdışında ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde eğitim-öğretim yapan yükseköğretim kurumları arasında öğrenci ve öğretim üyesi değişim programıdır.

Prof. Dr. Abdulselam ARVAS (Erasmus Koordinatörü)

İletişim Numarası: 0(376) 218 95 50 (Dahili:7568)

E-posta: aarvas@karatekin.edu.tr

Farabi Koordinatörlüğü

Farabi Değişim Programı; üniversite ve yüksek teknoloji enstitüleri bünyesinde ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde eğitim-öğretim yapan yükseköğretim kurumları arasında öğrenci ve öğretim üyesi değişim programıdır. Farabi Değişim Programı, öğrenci veya öğretim üyelerinin bir veya iki yarıyıl süresince kendi kurumlarının dışında bir yükseköğretim kurumunda eğitim ve öğretim faaliyetlerine devam etmelerini amaçlamaktadır.

Dr. Öğr. Üyesi BETÜL ÖZTOPRAK (Farabi Koordinatörü)

İletişim Numarası: 0(376) 218 95 50 (7571)

E-posta: betuloz@karatekin.edu.tr

Mevlana Koordinatörlüğü

Mevlana Değişim Programı, yurtiçinde eğitim veren yükseköğretim kurumları ile yurtdışında eğitim veren yükseköğretim kurumları arasında öğrenci ve öğretim elemanı değişimini mümkün kılan bir programdır. Diğer değişim programlarından farklı olarak, hiçbir coğrafi bölge ayrımı olmaksızın değişim programı bünyesindeki hareketlilik bütün dünyadaki yükseköğretim kurumlarını kapsamaktadır.

Doç. Dr. İbrahim AKYOL (Mevlana Koordinatörü)

İletişim Numarası: 0(376) 218 95 50 (Dahili: 7575)

E-posta: iakyol18@karatekin.edu.tr