• 2019- 2020 Akademik Yılı Bahar Dönemi Ders Seçimleri Hakkında

  2019- 2020 Akademik Yılı Bahar döneminde öğrencilerimizin seçebileceği dersler belirlenmiştir. Buna göre öğrencilerimizin ders seçerken aşağıdaki hususları göz önünde bulundurmaları rica olunur:

  1.sınıf öğrencilerimiz oryantasyon açısından üst sınıflardan ders seçemeyeceklerdir.

  2. sınıf öğrencilerimiz sadece kendi dönemlerine ait şu seçmeli dersleri seçebileceklerdir:

  Dr. Öğr. Üyesi Özgür İLDEŞ

  TDE 212

  BATI EDEBİYATI II

  Dr. Öğr. Üyesi Seval KASIMOĞLU

  TDE 218

  HALKBİLİMİ II

  Dr. Öğr. Üyesi Pelin KOCAPİNAR

  TDE 220

  TÜRK DİLİ TARİHİ II

  Dr. Öğr. Üyesi Zeliha GADDAR

  TDE 222

  TÜRKİYE TÜRKÇESİNİN SÖZ VARLIĞI II

  Dr. Öğr. Üyesi Seval KASIMOĞLU

  TDE 224

  TÜRK TASAVVUF EDEBİYATI II

  Doç.Dr. M. Turgut BERBERCAN

  TDE 252

  TÜRKÇENİN SÖZ VARLIĞI

   

  3. sınıf öğrencilerimiz sadece kendi dönemlerine ait şu seçmeli dersleri seçebileceklerdir:

  Dr. Öğr. Üyesi Şerife ÖZER

  TDE 310

  ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELERİ II

  Dr. Öğr. Üyesi  Zeliha GADDAR

  TDE 316

  DİLBİLİM II

  Dr. Öğr. Üyesi Özgür İLDEŞ

  TDE 318

  HİKAYE VE ROMAN TAHLİLLERİ

  Dr. Öğr. Üyesi Serap ASLAN COBUTOĞLU

  TDE 322

  TÜRK EDEBİYATINDA MEKTUP

  Dr. Öğr. Üyesi  Pelin KOCAPİNAR

  TDE 325

  KIPÇAK TÜRKÇESİ METİNLERİ

  Prof. Dr. Abdulselam ARVAS

  TDE 356

  AŞIK TARZI TÜRK ŞİİRİ

   

  4. sınıf öğrencilerimiz sadece kendi dönemlerine ait şu seçmeli dersleri seçebileceklerdir:

  Prof. Dr. Abdulselam ARVAS

  TDE 410

  TÜRK DESTANLARI

  Dr. Öğr. Üyesi Zeliha GADDAR

  TDE 414

  ANADOLU VE RUMELİ AĞIZLARI

  Dr. Öğr. Üyesi Şerife ÖZER

  TDE 418

  TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETİMİ

  Doç. Dr. M. Turgut BERBERCAN

  TDE 420

  ANLAMBİLİM

  Doç. Dr. M. Turgut BERBERCAN

  TDE 422

  DOĞU EDEBİYATI-II

  Dr. Öğr. Üyesi İbrahim AKYOL

  TDE 428

  OSMANLI TÜRKÇESİ METİNLERİ

   

  NOT: Dördüncü sınıf öğrencileri yalnızca zorunlu hallerde üçüncü sınıftan seçmeli ders alabilecektir. Zorunlu haller dışında başka bir sınıftan seçmeli ders alınmayacaktır.

  Lütfen zorunlu hallerinizi danışmanlarınıza iletiniz. Bütün öğrencilerimize yeni dönemde başarılar dileriz.

  TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜM BAŞKANLIĞI