Bölüm Hakkında

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ

Kuruluş Yılı: 2008

Öğretim Elemanı Kadrosu: 15

Profesör: 1

Doçent: 3

Doktor Öğretim Üyesi: 7

Araştırma Görevlisi: 4 

Öğrenci Kontenjanı: 150

Lisans: 120

Yüksek Lisans: 30

Toplam Öğrenci Sayısı: 480

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Çankırı Karatekin Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi bünyesinde 2008 yılında kurulmuş olup, hâlen lisans ve lisansüstü düzeyde eğitim-öğretim faaliyetlerine devam etmektedir. Öğrenci alımına 2009-2010 eğitim-öğretim yılında başlayan bölümümüzde 1 Profesör, 3 Doçent, 7 Doktor Öğretim Üyesi ve 4 Araştırma Görevlisi halen görev yapmaktadır. Her yıl birinci ve ikinci öğretim programlarına, toplamda 120 öğrenci kontenjanı bulunan Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünün yüksek lisans programında da aktif 30 öğrencisi öğrenimine devam etmektedir.

Yeni Türk Edebiyatı, Eski Türk Edebiyatı, Türk Halk Edebiyatı, Eski Türk Dili ve Yeni Türk Dili anabilim dallarından oluşan Türk Dili ve Edebiyatı bölümünün amacı, öğrencileri Türk Dili ve Türk Edebiyatı sahasında geçmişten günümüze ortaya konulmuş yazılı ve sözlü eserleri araştırıp inceleyebilecek seviyeye getirerek alanında uzman kişiler yetiştirmektir.

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünün Misyonu: Türk Dili ve Edebiyatı ile ilgili temel bilgilerle donanmış, alana dair sorunları tespit edebilen ve bunlara çözümler üretebilen, Türk dilinin korunması ve doğru bir şekilde gelecek kuşaklara aktarılması bilincini taşıyan, kendi edebiyatı yanında Doğu ve Batı edebiyatlarına da ilgili, bilime, topluma, ülkesine ve insanlığa faydalı, teknolojiye ayak uydurabilen, etik sorumluluk sahibi, yaratıcı, girişimci, sorgulayıcı, ortak çalışmaya yatkın ve çevreye duyarlı Türkologlar yetiştirmektir.

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünün Vizyonu: Küreselleşen dünyada Türk dili ve kültürünün önemini kavramış, evrensel kültür içerisinde bu dili hak ettiği konuma getirecek ve tanıtacak; Türk dili, edebiyatı ve kültürü alanlarında bilimsel çalışmalar yapacak, dinamik, millî birlik ve beraberliğimizin önemini kavramış bilim insanları yetiştiren bir bölüm olmaktır.

Mezun Durumunda İş Olanakları: Bölümümüz mezunları Millî Eğitim Bakanlığına bağlı veya özel okullarda öğretmenlik yapabilmekte; Kültür Bakanlığında, Türk Dil Kurumunda, arşivler ve kütüphanelerde uzman olabilmekte ayrıca TRT`nin çeşitli birimlerinde görev alabilmektedirler. Bölümümüzün 2015 yılı itibariyle 200’ün üzerinde mezun öğrencisi bulunmaktadır. Mezun öğrencilerimizden bir kısmı Türkiye’deki üniversitelerde öğretim elemanı olarak görev yapmakta bir kısmı da Milli Eğitim Bakanlığına bağlı kadrolarda öğretmen olarak çalışmaktadır.

Formasyon Eğitimi:

Öğrencilerimize 4. Sınıfta Pedagojik Formasyon Eğitimi verilmekte ve bu eğitim sayesinde öğrencilerimize mezun olduklarında vakit kaybetmeden Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni olarak görev yapma imkânı tanınmaktadır.